Σύγχρονο και εντυπωσιακό τυπογραφείο

Η χρήση υψηλής τεχνολογίας και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού έχουν δώσει στην Proteas Press τη δυνατότητα να είναι η μοναδική εταιρεία εκτυπώσεων στην κυπριακή αγορά που με διαφορετικούς τρόπους εκτύπωσης προσφέρει μία εξαιρετικά ευρεία γκάμα προϊόντων και είναι έτσι σε θέση να καλύψει τις περισσότερες εκτυπωτικές ανάγκες μιας εταιρείας. Η δυναμικότητα των εκτυπωτικών μηχανών της Εταιρείας της δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε πολύ μικρό χρόνο ακόμα και στις μεγαλύτερες παραγγελίες.

Modern and impressive printersThe use of the latest technology and constant staff training gives Proteas Press the advantage of being the only printing company in Cyprus to off er a range of diff erent printing methods and products placing it in a position to cover even more printing needs. The printing equipment allows us to produce even the biggest of jobs in a very small time frame.