Προσωπικό έτοιμο να σας εξυπηρετήσει

Το τυπογραφείο εργοδοτεί συνολικά 66 άτομα μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι καταρτισμένο, με πολύχρονη πείρα. Υπάρχουν εργαζόμενοι με πολύχρονη πείρα στον κλάδο, όχι μόνο από την ντόπια αγορά, αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχει προσωπικό από την Ελλάδα, το οποίο απέκτησε εμπειρίες και γνώσεις από τα μεγάλα τυπογραφεία εκεί. Βρίσκονται εδώ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στην ντόπια αγορά. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν σχολές που να προσφέρουν μαθήματα ή σεμινάρια για να γίνει κάποιος τυπογράφος. Οι πλείστοι Κύπριοι τυπογράφοι είναι αυτοδίδακτοι. Στην Ελλάδα, υπάρχουν σχολές που παρέχουν σεμινάρια και μαθήματα, ώστε κάποιος να μπορεί να διδαχτεί και τη θεωρία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην όλη εργασία του σύγχρονου τυπογράφου, πέραν από την πρακτική εμπειρία. Στην ουσία αυτό σημαίνει προσφορά υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας. Για παράδειγμα, μπορείς να διδαxτείς τη σύνθεση των χρωμάτων και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εντύπου. Αυτός που έχει και θεωρητικές γνώσεις μπορεί να προσαρμοστεί γρηγορότερα στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερη εργασία και να εκπαιδεύσει συναδέλφους του. Από την άποψη αυτή, ο Proteas ξεχωρίζει, καθώς επενδύει σε ανθρώπους με υψηλά επαγγελματικά προσόντα.

Staff always ready to helpThere are 66 permanent members of staff who are all fully
qualified with plenty of experience. Not only do we employ
qualified individuals locally but also from abroad.
There are employees from Greece who have gained extensive knowledge and experience in the large presses there and are now able to off er their services to the local market here.

Unfortunately there are no institutions in Cyprus to off er lessons or seminars in printing. Most printers in Cyprus are self taught. Greece has a number of schools and institutions that teach both the practical and theoretical side of printing which gives a printer the ability to off er clients a better quality service.

For example, you can be taught the make-up of the colours
and the specifics of each publication. Someone who has the
theoretical knowledge can adjust more quickly to specific
products, can off er quality work and train colleagues. In
this aspect, Proteas stands apart because it invests in highly qualified professionals.